Triangel Bewindvoering

Wij zijn een kleinschalig professioneel bewindvoerderskantoor dat gevestigd is in Rotterdam. Ons werkgebied bestaat uit Rotterdam en omstreken.

Onze identiteit is professioneel en deskundig, met gevoel voor mensen. Daarnaast staat kwaliteit hoog in het vaandel en spannen wij ons voortdurend in om de kwaliteit van onze dienstverlening te waarborgen.

Wij werken vanuit de volgende kernwaarden.

Betrouwbaarheid

Wij vinden het belangrijk om ons aan de gemaakte afspraken te houden, en zullen dan ook geen beloftes doen waarvan we weten dat wij ze niet kunnen waarmaken.

Betrokkenheid

Wij werken met een brede kijk en integrale aanpak. Hierdoor wordt verder gekeken dan alleen de financiële problematiek. Indien nodig zullen wij signaleren en doorverwijzen. Als er al sprake is van hulpverlening vinden wij het, uiteraard met uw toestemming, belangrijk dat er korte lijnen ontstaan met de hulpverlening.

Vakbekwaamheid

Iedere professioneel bewindvoerder dient te voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen en wij worden hier jaarlijks ook op gecontroleerd. Daarnaast spannen wij ons jaarlijks in om onze kennis en deskundigheid in ontwikkeling te houden.

Transparantie

Wij zullen altijd open communiceren over de gang van zaken en zorgen dat wij onze handelingen kunnen onderbouwen indien u hier vragen over heeft. Tevens zult u maandelijks een rekeningoverzicht ontvangen en bieden wij u de mogelijkheid om online mee te kijken in uw eigen kasboek.

Triangel Bewindvoering is ketenpartner van de Gemeente Rotterdam

Beschermingsbewind Gemeente Rotterdam