Tarieven 2023

De tarieven voor beschermingsbewind worden landelijk vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie en zijn vastgelegd in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.*

Indien u een laag inkomen heeft, worden de kosten wellicht vergoed door de gemeente waarin u woont. Wij zullen ervoor zorgen dat de kosten worden aangevraagd.

 

Eenpersoonshuishouden

Intake kosten (eenmalig): € 709,06
Maandelijkse kosten zonder schulden: € 125,54
Maandelijkse kosten met schulden: € 162,44
Eindafrekening bij einde bewind (eenmalig): € 266,20

 

Tweepersoonshuishouden

Intake kosten (eenmalig): € 850,63
Maandelijkse kosten zonder schulden: € 150,54
Maandelijkse kosten met schulden 1 partner: € 172,73
Maandelijkse kosten met schulden beide partners: € 194,81
Eindafrekening bij einde bewind (eenmalig): € 319,44

Bijzondere werkzaamheden

Verhuizing/verkoop/ontruiming woning: € 442,86
Beheer Persoonsgebonden Budget (PGB): € 664,29

 

Aan de aanvraag zit €86,- aan griffiekosten verbonden. Ook deze kosten worden mogelijk vergoed indien u onvoldoende financiële draagkracht heeft.

 

*Aan deze tarieven kunnen geen rechten worden ontleend